Startpagina | Rechtsbijstandsverzekering Opzeggen

Is een rechtsbijstandsverzekering de moeite in een Brandverzekering- of Autoverzekeringpolis?

Een rechtsbijstandsverzekering is in België niet verplicht, toch zijn er allerlei mogelijkheden om een dergelijke polis af te sluiten. Zo is het mogelijk een aparte rechtsbijstandsverzekering af te sluiten om zo het risico op juridische kosten zoveel mogelijk af te dekken en de best mogelijke rechtsbijstand te kunnen genieten zonder hiervoor diep in de buidel te hoeven tasten. Het is daarnaast ook mogelijk om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten als aanvulling op een andere verzekering. Zo kan er een rechtsbijstandsverzekering worden afgesloten binnen een brandverzekering- (een brandverzekering is wel verplicht!) of autoverzekeringpolis. In deze gevallen dient er een hogere premie voor de polis te worden betaald, waarna ook de eventuele juridische kosten zijn gedekt.

Kosten

De kosten van een rechtsbijstandsverzekering binnen een brandverzekering- of autoverzekeringpolis vallen erg mee. Het is een aanvulling op de rest van de premie voor de basisverzekering en is daarom lager dan de premie voor een aparte rechtsbijstandsverzekering. Een rechtsbijstandsverzekering binnen een brandverzekering- of autoverzekeringpolis valt daarom iedereen aan te raden die hier de mogelijkheid toe heeft. Het is een kleine extra uitgave per maand, maar het kan een hoop geld besparen wanneer er daadwerkelijk juridische bijstand nodig is. Het inhuren van een advocaat of een gang naar de rechter kan namelijk enorme kosten met zich meebrengen, waardoor de extra premie al snel kan worden terugverdiend. Een beetje advocaat werkt immers niet voor minder dan 100 euro per uur, waardoor de kosten snel oplopen. Daarnaast is het vaak nog onzeker wat de uitkomst van de procedure zal zijn, waardoor de kosten aan het eind van de rit zelfs nog 'weggegooid geld' kunnen blijken.

Dekking

Uiteraard is de dekking van een rechtsbijstandsverzekering binnen een brandverzekering- of autoverzekeringpolis toegespitst op de verzekering waar het een onderdeel van uit maakt. Dit is dan ook meteen het grootste verschil met een reguliere rechtsbijstandsverzekering. Een verzekering binnen een autoverzekering zal bijvoorbeeld juridische bijstand bieden bij conflicten als gevolg van een aanrijding of een ander ongeval op de openbare weg. Doorgaans zal het betekenen dat er een advocaat ingehuurd kan worden wanneer er een conflict ontstaat met een andere weggebruiker of de overheid. Wanneer er sprake is van een andere weggebruiker is het met name belangrijk om te letten op de insolventie van derden, binnen de verzekering. Het komt immers vaak voor dat de tegenpartij de (juridische) kosten van een ongeval of aanrijding niet zomaar kan betalen. Wanneer dit niet valt onder de burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering zal de rechtsbijstandsmodule binnen de autoverzekering van het slachtoffer alsnog uitkeren zodat de schade kan worden vergoed.

Daarnaast biedt de module uiteraard hulp bij zaken tegen de overheid. Wanneer er voor de rechter verschenen dient te worden naar aanleiding van een ongeval of een overtreding, kan er een advocaat worden aangesteld of ingehuurd om de verzekeringnemer bij te staan en een goede verdediging te garanderen. Op deze manier zal de verzekerde sterk in zijn of haar recht staan en wordt er het onderste voor deze persoon uit de kan gehaald.