Startpagina | Rechtsbijstandsverzekering Opzeggen

Hoe een Rechtsbijstandsverzekering Opzeggen?

Het kan voorkomen dat een rechtsbijstandsverzekering overbodig wordt of misschien niet langer kan worden inpast in het beschikbare budget. Wanneer er bijvoorbeeld minder inkomen verdiend wordt en de nabije toekomst waarschijnlijk weinig veranderingen met zich mee zal brengen zal de rechtsbijstandsverzekering voor veel mensen een van de eerste bezuinigingen zijn. De rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht en kan daarom vrijwillig worden afgesloten. Dit betekent ook dat de verzekering weer kan worden opgezegd zodra deze niet meer nodig is of te duur wordt in een bepaalde situatie. Het opzeggen van een rechtsbijstandsverzekering is echter wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Door deze voorwaarden goed na te leven kan een rechtsbijstandsverzekering worden opgezegd en zal het uiteindelijk makkelijker blijken dan veel mensen in eerste instantie zullen denken.

Brief

Uiteraard dient een rechtsbijstandsverzekering te worden opgezegd door middel van een opzeggingsbrief, net zoals je een autoverzekering opzegt. Deze brief dient handmatig te worden aangevraagd bij de verzekeraar. Het hangt af van de verzekeraar hoe deze brief kan worden aangevraagd en zal worden ontvangen. Sommige verzekeraars kennen een aanvraagprocedure, waarna de brief toegestuurd zal worden, terwijl andere verzekeraars de mogelijkheid bieden om de opzeggingsbrief zelf als een PDF-bestand van de website te downloaden. Dit is natuurlijk een stuk sneller dan een aanvraag per post, dus erg handig voor iedereen die beschikt over een computer met een internetverbinding.

De opzeggingsbrief dient volledig te worden ingevuld, om zo aanspraak te kunnen maken op een tijdige opzegging. Daarnaast is het belangrijk om de brief op tijd en op de juiste manier te versturen. De verzekeraars houden een opzegtermijn van drie maanden aan. Dat betekent dat de opzeggingsbrief tenminste drie maanden voor de laatste dag van het contract verstuurd dient te zijn. Brieven die later worden verstuurd zullen niet tijdig in behandeling worden genomen, waardoor de rechtsbijstandsverzekering nog een jaar extra door zal lopen. Door zelf een termijn van vier maanden aan te houden wordt het risico op een te laat verstuurde brief een stuk kleiner en zal de opzegging doorgaans goed verlopen.

Naast de termijn is ook de manier van verzenden van groot belang. Een opzeggingsbrief voor de beëindiging van een rechtsbijstandsverzekering dient 'betekend' verstuurd te worden. Om de brief te betekenen zijn er drie mogelijkheden. De meest gebruikte en meest eenvoudige manier om de brief te betekenen is het aangetekend versturen. Daarnaast is het ook mogelijk om de brief door een deurwaarder te laten bezorgen met een zogenaamd exploot. Ten derde kan de brief worden afgeleverd door een derde, voorzien van een ontvangstbewijs. Alle drie deze mogelijkheden zijn geschikt voor de opzegging van een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer deze manier van verzenden wordt aangehouden voor het tijdig versturen van een volledig ingevulde opzeggingsbrief zal de verzekeraar de opzegging in behandeling nemen en de verzekering tijdig beëindigen.

Overstappen

Naast de hierboven beschreven procedure is het ook mogelijk om op te zeggen door middel van een tussentijdje opzegging. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de verzekeraar plots de voorwaarden of de tarieven aanpast. In dat geval is het daardoor mogelijk snel over te stappen naar een andere verzekeraar.